Overig

Startpagina Methoden VMBO

Startpagina Methoden VMBO

Speciaal voor VMBO-leerlingen die nog volgens het oude examenprogramma werken, is er de Startpagina Methoden VMBO met daarop lesmateriaal zoals Hands On, Groenbewust en Vakwerk. Prijs Startpagina Methoden VMBO: € 32,50.
€ 32,50
Hands On Vakwerk Groenbewust
Rekengroen - Rekenmodule

Rekengroen - Rekenmodule

In deze Extra Rekenmodule van RekenGroen staat het rekenen centraal. De volgorde van de hoofdstukken is naar eigen inzicht vast te stellen. In de hoofdstukken zelf zit wel een bepaalde opbouw in de lesstof. De opdrachten sluiten aan bij de andere uitgaven van RekenGroen (Tuincentrum, Stadsboerderij, IJsfabriek) en op de beroepspraktijk van het vmbo-groen. De opgaven zijn een goede voorbereiding op de verplichte Rekentoets in het voortgezet onderwijs niveau 2F
€ 30,25
Overig Overig
Rekengroen - IJsfabriek

Rekengroen - IJsfabriek

RekenGroen - IJsfabriek bevat praktijkgerichte rekenopdrachten in een groene context waarmee leerlingen rekenen op niveau 2F aanleren en onderhouden. Het is in te zetten in zowel rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding. RekenGroen - IJsfabriek heeft een omvang van circa 20 lesuren en is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerpen, beroepsgerichte vakken en hoofdthema’s groen. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en –toetsen De rekenvaardigheden worden aangeleerd in de volgende contexten (hoofdstukken): De fabriek, IJs maken, Geiten, Aardbeien, IJs, gezond?, IJssalons, Werken bij de ijsfabriek, Van alles wat. Aan de orde komen: Schaal, Oppervlakte, Grafieken, Diagrammen, Tabellen, Inhoud en gewicht; Verhoudingen, Procenten, Hoofdrekenen, Maten en eenheden en Maten en schaal Aanvullende oefeningen staan in de Extra Rekenmodule van RekenGroen die separaat te bestellen is. Het materiaal is geschikt voor zowel de bovenbouw van het vmbo (ongeacht het beroepsgerichte programma) als voor de aansluitende mbo-opleidingen.
€ 18,25
Overig Overig
Rekengroen - Tuincentrum

Rekengroen - Tuincentrum

RekenGroen - Tuincentrum bevat praktijkgerichte rekenopdrachten in een groene context waarmee leerlingen rekenen op niveau 2F aanleren en onderhouden. Het is in te zetten in zowel rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding. RekenGroen - Tuincentrum heeft een omvang van circa 20 lesuren en is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerpen, beroepsgerichte vakken en hoofdthema’s groen. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en –toetsen De rekenvaardigheden worden aangeleerd in de volgende contexten (hoofdstukken): Kennismaken, Verkoop, De hovenier, Kwekerij, Een terras ontwerpen, Een nieuwe voortuin, Een vijver aanleggen en Vijverpomp. Aan de orde komen: Tijd, Inhoud, Afronden, Oppervlakte, Procenten, BTW, Geldrekenen, Afstanden, Verhoudingen, Omtrek en oppervlakte cirkel. Aanvullende oefeningen staan in de Extra Rekenmodule van RekenGroen die separaat te bestellen is. Het materiaal is geschikt voor zowel de bovenbouw van het vmbo (ongeacht het beroepsgerichte programma) als voor de aansluitende mbo-opleidingen.
€ 16,30
Overig Overig
Rekengroen - stadsboerderij

Rekengroen - stadsboerderij

RekenGroen - Stadboerderij bevat praktijkgerichte rekenopdrachten in een groene context waarmee leerlingen rekenen op niveau 2F aanleren en onderhouden. Het is in te zetten in zowel rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding. RekenGroen - Stadsboerderij heeft een omvang van circa 20 lesuren en is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerpen, beroepsgerichte vakken en hoofdthema’s groen. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en –toetsen De rekenvaardigheden worden aangeleerd in de volgende contexten (hoofdstukken): Kennismaken, Schooltuintjes, Konijnen, Het loket, In de keuken, Dieren voeren, Bezoekers en Paarden. Aan de orde komen: Omtrek en oppervlakte, Tijd, Snelheid, Grote getallen, Schaal, Procenten, Verhoudingen, Geldrekenen, Inhoudsmaten, Grafieken, Breuken en BTW. Aanvullende oefeningen staan in de Extra Rekenmodule van RekenGroen die separaat te bestellen is. Het materiaal is geschikt voor zowel de bovenbouw van het vmbo (ongeacht het beroepsgerichte programma) als voor de aansluitende mbo-opleidingen.
€ 21,20
Overig Overig
Opzoekboek dier - theorie

Opzoekboek dier - theorie

Hoe hanteer je een ezel? Wat komt er allemaal kijken bij de verzorging van een hond? Hoe zie je het verschil tussen een mannetjes- en een vrouwtjesmuis? Waarom stinken gerbils bijna niet? Wat eet een slang en hoe richt je een aquarium in?
€ 37,60
Overig
Opzoekboek dier - opdrachtenboek - deel 1

Opzoekboek dier - opdrachtenboek - deel 1

Deze uitgave hoort bij het Opzoekboek Dier. Hier vind je opdrachten over de diersoorten die in het Opzoekboek zijn beschreven. Door de opdrachten uit te voeren, leer je nog meer over die diersoorten. Ook leer je met die diersoort om te gaan. De opdrachten in dit eerste opdrachtenboek gaan over algemene zaken, gedrag, voeding, verzorging en huisvesting. De informatie die je nodig hebt om de opdrachten uit te voeren, vind je in het Opzoekboek Dier.
€ 20,55
Overig
Opzoekboek dier - opdrachtenboek - deel 2

Opzoekboek dier - opdrachtenboek - deel 2

Deze uitgave hoort bij het Opzoekboek Dier. Hier vind je opdrachten over de diersoorten die in het Opzoekboek zijn beschreven. Door de opdrachten uit te voeren, leer je nog meer over die diersoorten. Ook leer je met die diersoort om te gaan. De opdrachten in dit tweede opdrachtenboek gaan over alle onderwerpen die in het Opzoekboek Dier aan de orde komen. De informatie die je nodig hebt om de opdrachten uit te voeren, vind je in het Opzoekboek Dier.
€ 26,90
Overig
Opzoekboek groen

Opzoekboek groen

In deze uitgave vind je informatie over allerlei planten. Per plant worden de belangrijkste eigenschappen beschreven, zoals gemiddelde hoogte, herkomst bloeiperiode en plantperiode. De planten zijn ingedeeld in verschillende rubrieken en daarbinnen staan de plantennamen op alfabet op hun wetenschappelijke naam.
€ 35,59
Overig
Hydrauliek VBO

Hydrauliek VBO

Deze uitgave gaat over hydrauliek. Aan bod komt wat hydrauliek is, waarom het wordt gebruikt en waar het wordt toegepast. Verder wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: hydraulische cilinder, de onderdelen van hydrauliek (pomp, tank, filter, snelkoppeling) en de hydrauliektafel.
€ 16,70
Overig
Pneumatiek

Pneumatiek

Deze uitgave gaat over pneumatiek, wat steeds meer voorkomt in de landbouw en tuinbouw. Het is een belangrijk onderdeel in de mechanisatie en automatisering bij de verwerking van agrarische producten en in diverse productieprocessen. Aan bod komen onder meer de onderdelen van pneumatiek, perslucht voorziening en het pneumatiekbord (cilinder, snelheidsregelventiel, elektrisch bediend ventiel).
€ 13,20
Overig