Overig

Rekengroen - Rekenmodule

Rekengroen - Rekenmodule

In deze Extra Rekenmodule van RekenGroen staat het rekenen centraal. De volgorde van de hoofdstukken is naar eigen inzicht vast te stellen. In de hoofdstukken zelf zit wel een bepaalde opbouw in de lesstof. De opdrachten sluiten aan bij de andere uitgaven van RekenGroen (Tuincentrum, Stadsboerderij, IJsfabriek) en op de beroepspraktijk van het vmbo-groen. De opgaven zijn een goede voorbereiding op de verplichte Rekentoets in het voortgezet onderwijs niveau 2F
€ 32,50
Overig Overig
Rekengroen - IJsfabriek

Rekengroen - IJsfabriek

RekenGroen - IJsfabriek bevat praktijkgerichte rekenopdrachten in een groene context waarmee leerlingen rekenen op niveau 2F aanleren en onderhouden. Het is in te zetten in zowel rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding. RekenGroen - IJsfabriek heeft een omvang van circa 20 lesuren en is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerpen, beroepsgerichte vakken en hoofdthema’s groen. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en –toetsen De rekenvaardigheden worden aangeleerd in de volgende contexten (hoofdstukken): De fabriek, IJs maken, Geiten, Aardbeien, IJs, gezond?, IJssalons, Werken bij de ijsfabriek, Van alles wat. Aan de orde komen: Schaal, Oppervlakte, Grafieken, Diagrammen, Tabellen, Inhoud en gewicht; Verhoudingen, Procenten, Hoofdrekenen, Maten en eenheden en Maten en schaal Aanvullende oefeningen staan in de Extra Rekenmodule van RekenGroen die separaat te bestellen is. Het materiaal is geschikt voor zowel de bovenbouw van het vmbo (ongeacht het beroepsgerichte programma) als voor de aansluitende mbo-opleidingen.
€ 21,50
Overig Overig
Rekengroen - Tuincentrum

Rekengroen - Tuincentrum

RekenGroen - Tuincentrum bevat praktijkgerichte rekenopdrachten in een groene context waarmee leerlingen rekenen op niveau 2F aanleren en onderhouden. Het is in te zetten in zowel rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding. RekenGroen - Tuincentrum heeft een omvang van circa 20 lesuren en is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerpen, beroepsgerichte vakken en hoofdthema’s groen. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en –toetsen De rekenvaardigheden worden aangeleerd in de volgende contexten (hoofdstukken): Kennismaken, Verkoop, De hovenier, Kwekerij, Een terras ontwerpen, Een nieuwe voortuin, Een vijver aanleggen en Vijverpomp. Aan de orde komen: Tijd, Inhoud, Afronden, Oppervlakte, Procenten, BTW, Geldrekenen, Afstanden, Verhoudingen, Omtrek en oppervlakte cirkel. Aanvullende oefeningen staan in de Extra Rekenmodule van RekenGroen die separaat te bestellen is. Het materiaal is geschikt voor zowel de bovenbouw van het vmbo (ongeacht het beroepsgerichte programma) als voor de aansluitende mbo-opleidingen.
€ 18,50
Overig Overig
Rekengroen - stadsboerderij

Rekengroen - stadsboerderij

RekenGroen - Stadboerderij bevat praktijkgerichte rekenopdrachten in een groene context waarmee leerlingen rekenen op niveau 2F aanleren en onderhouden. Het is in te zetten in zowel rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding. RekenGroen - Stadsboerderij heeft een omvang van circa 20 lesuren en is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerpen, beroepsgerichte vakken en hoofdthema’s groen. RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en –toetsen De rekenvaardigheden worden aangeleerd in de volgende contexten (hoofdstukken): Kennismaken, Schooltuintjes, Konijnen, Het loket, In de keuken, Dieren voeren, Bezoekers en Paarden. Aan de orde komen: Omtrek en oppervlakte, Tijd, Snelheid, Grote getallen, Schaal, Procenten, Verhoudingen, Geldrekenen, Inhoudsmaten, Grafieken, Breuken en BTW. Aanvullende oefeningen staan in de Extra Rekenmodule van RekenGroen die separaat te bestellen is. Het materiaal is geschikt voor zowel de bovenbouw van het vmbo (ongeacht het beroepsgerichte programma) als voor de aansluitende mbo-opleidingen.
€ 24,50
Overig Overig
Opzoekboek dier - theorie

Opzoekboek dier - theorie

Hoe hanteer je een ezel? Wat komt er allemaal kijken bij de verzorging van een hond? Hoe zie je het verschil tussen een mannetjes- en een vrouwtjesmuis? Waarom stinken gerbils bijna niet? Wat eet een slang en hoe richt je een aquarium in?
€ 39,00
Overig
Opzoekboek groen

Opzoekboek groen

In deze uitgave vind je informatie over allerlei planten. Per plant worden de belangrijkste eigenschappen beschreven, zoals gemiddelde hoogte, herkomst bloeiperiode en plantperiode. De planten zijn ingedeeld in verschillende rubrieken en daarbinnen staan de plantennamen op alfabet op hun wetenschappelijke naam.
€ 35,50
Overig
Agrarische bedrijfseconomie - informatieboek 1

Agrarische bedrijfseconomie - informatieboek 1

Geheel herziene uitgaven In deze uitgave leer je over de groene winkel. Hoe gaat de handel, het inkopen en verkopen in zijn werk? Hoe zijn winkels georganiseerd en waarom moeten winkels verzekerd zijn? Ook gaat het over wat de overheid allemaal doet. Ze maakt wetten, zorgt ervoor dat iedereen zich daaraan houdt en zorgt voorzieningen als scholen en ziekenhuizen. Maar ook veel andere zaken komen hier aan de orde. Verder gaat het over inkomsten en uitgaven. Je ontdekt waar jouw inkomsten en uitgaven uit kunnen bestaan en ook hoe dat bij bedrijven zit. Ook leer je hoe je met geld om kunt gaan, betalingsverkeer regelt en kunt sparen, beleggen en lenen.
€ 26,50
Overig
Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 1 (KB)

Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 1 (KB)

Geheel herziene uitgaven. In deze uitgave leer je over de groene winkel. Hoe gaat de handel, het inkopen en verkopen in zijn werk? Hoe zijn winkels georganiseerd en waarom moeten winkels verzekerd zijn? Ook gaat het over wat de overheid allemaal doet. Ze maakt wetten, zorgt ervoor dat iedereen zich daaraan houdt en zorgt voorzieningen als scholen en ziekenhuizen. Maar ook veel andere zaken komen hier aan de orde. Verder gaat het over inkomsten en uitgaven. Je ontdekt waar jouw inkomsten en uitgaven uit kunnen bestaan en ook hoe dat bij bedrijven zit. Ook leer je hoe je met geld om kunt gaan, betalingsverkeer regelt en kunt sparen, beleggen en lenen. Achter de tab ""Aanvullende informatie"" vindt u de docentenhandleiding en antwoorden van deze uitgaven.
€ 24,50
Overig
Agrarische bedrijfseconomie - informatieboek 2

Agrarische bedrijfseconomie - informatieboek 2

Geheel herziene uitgaven In deze uitgave leer je een aantal belangrijke begrippen over boekhouden. Je leert hoe je een balans maakt en hoe je met grootboekrekeningen werkt. Ook maak je kennis met allerlei milieuzaken. Je leert hoe je kunt besparen op milieukosten, maar ook hoe je als groene ondernemer zelf kunt verdienen aan het milieu. Verder gaat het over buitenlandse handel. Je leert wat voor handelsafspraken er bestaan tussen landen en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Ten slotte leer je ook waar je rekening mee moet houden als je een bedrijf in het buitenland wilt vestigen.
€ 26,50
Overig
Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 2 (KB)

Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 2 (KB)

Geheel herziene uitgaven. In deze uitgave leer je een aantal belangrijke begrippen over boekhouden. Je leert hoe je een balans maakt en hoe je met grootboekrekeningen werkt. Ook maak je kennis met allerlei milieuzaken. Je leert hoe je kunt besparen op milieukosten, maar ook hoe je als groene ondernemer zelf kunt verdienen aan het milieu. Verder gaat het over buitenlandse handel. Je leert wat voor handelsafspraken er bestaan tussen landen en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Ten slotte leer je ook waar je rekening mee moet houden als je een bedrijf in het buitenland wilt vestigen. Bij de kenmerken van dit artikel vindt je de docentenhandleiding en antwoorden van deze uitgaven.
€ 24,50
Overig
Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 1A

Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 1A

In deze uitgave leer je over de groene winkel. Hoe gaat de handel, het inkopen en verkopen in zijn werk? Hoe zijn winkels georganiseerd en waarom moeten winkels verzekerd zijn? Ook gaat het over wat de overheid allemaal doet. Ze maakt wetten, zorgt ervoor dat iedereen zich daaraan houdt en zorgt voorzieningen als scholen en ziekenhuizen. Maar ook veel andere zaken komen hier aan de orde. Verder gaat het over inkomsten en uitgaven. Je ontdekt waar jouw inkomsten en uitgaven uit kunnen bestaan en ook hoe dat bij bedrijven zit. Ook leer je hoe je met geld om kunt gaan, betalingsverkeer regelt en kunt sparen, beleggen en lenen.
€ 16,50
Overig
Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 1 (BB)

Agrarische bedrijfseconomie - werkboek 1 (BB)

In deze uitgave leer je over de groene winkel. Hoe gaat de handel, het inkopen en verkopen in zijn werk? Hoe zijn winkels georganiseerd en waarom moeten winkels verzekerd zijn? Ook gaat het over wat de overheid allemaal doet. Ze maakt wetten, zorgt ervoor dat iedereen zich daaraan houdt en zorgt voorzieningen als scholen en ziekenhuizen. Maar ook veel andere zaken komen hier aan de orde. Verder gaat het over inkomsten en uitgaven. Je ontdekt waar jouw inkomsten en uitgaven uit kunnen bestaan en ook hoe dat bij bedrijven zit. Ook leer je hoe je met geld om kunt gaan, betalingsverkeer regelt en kunt sparen, beleggen en lenen.
€ 24,50
Overig
Plantenboek

Plantenboek

Door dit plantenboek krijg je een overzicht van de meest gebruikte of voorkomende planten in de bloemenwinkel en de tuin. De vele plaatjes helpen bij het leren van plantennamen en kenmerken. Ook is deze uitgave een handig naslagwerk, als het helemaal is ingevuld.
€ 18,00
Overig